บอร์ด ชุมชนคนใจดี !! คือ อะไร ?
อัลบั้ม ชุมชนคนใจดี !! คือ อะไร ?
แชทรูม ชุมชนคนใจดี !! คือ อะไร ?
บริารฟรี จาก ชุมชนคนใจดี !! มีอะไรบ้าง ?
  JAZ Airhostess Dot Com
เว็บไซต์ พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ แห่งประเทศไทย ( www.jazairhostess.com ) เป็นศูนย์รวม สาวๆ และ ผู้ที่สนใจ ในอาชีพ นางฟ้า ขอเชิญ เข้ามาพบปะ สอบถาม ได้ตลอด 24 ชม.
  Thai Addict Dot Com
เว็บไซต์ แนว Variety อีกแห่ง ของเมืองไทย ( www.thaiaddict.com )  ที่เน้น กลุ่ม วัยรุ่น ซึ่งชอบพบกับ ความแปลกใหม่ มีสีสัน แห่ง ชีวิต
  Police Cadet 49  Dot Com
เว็บไซต์ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 49 ( www.policecadet49.com ) เป็นศูนย์รวม จิตใจ และ พบปะกัน ของ ตำรวจหนุ่ม ผู้มี ไอที อยู่ในหัวใจ สมกับ เป็น ตำรวจยุคใหม่ แห่งเมืองไทย
ชุ ม ช น ค น ใ จ ดี  !!
www.thaijaidee.com

เรา ได้จัดเตรียม

a. บริการ บอร์ด เฉพาะกลุ่ม

b.
บริการ อัลบั้ม เฉพาะกลุ่ม

c.
บริการ แชทรูม เฉพาะกลุ่ม


พร้อมพื้นที่ Server จำนวนมาก

เพื่อให้บริการ แก่ทุกท่าน มาพบปะพูดคุย โพสท์รูป แชร์รูป เขียนบทความ และ แลกเปลี่ยน แนวความคิด ผ่านระบบต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้  ที่ดี  ต่อกัน

ระบบของเรา อยู่บนพื้นฐานของระบบ UNIX และ ซอร์ฟแวร์ Opensource ทั้งหลาย

ฉะนั้น หากท่าน และ กลุ่มเพื่อนๆ ของท่าน เป็น กลุ่มคนใจดีแล้ว เรายินดี ที่จะให้บริการ พร้อมพื้นที่ Server แก่ท่าน เป็นการส่วนตัวเฉพาะ กลุ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


เพียงแต่ ท่าน ส่ง e-mail มาถึงเราที่ suthapa@gmail.com พร้อม แจ้งรายละเอียด ดังนี้

1.) บริการ ที่ กลุ่มท่าน ต้องการใช้ ( a , b , c )
2.) กลุ่มของท่าน คือ กลุ่มอะไร  มีวัตถุประสงค์อย่างไร ในการใช้บริการ  พร้อมพื้นที่ฟรี ไม่จำกัด ของเรา
3.) กลุ่มของท่าน ต้องยืนยัน และ ยอมรับว่า จะไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดต่อ กฎหมาย และ ศีลธรรมอันดี
4.) จำนวนคนในกลุ่มท่าน มีประมาณ เท่าใด (ควรมากกว่า 100 ผู้ใช้งาน)
5.) กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ของ ผู้รับผิดชอบดูแล กลุ่ม ของท่าน

และเมื่อเรา ได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านแล้ว ผลเป็นประการใด จะเรียนให้ท่าน ทราบ โดยด่วนต่อไป

ขอบคุณ และ สวัสดี
ผู้ดูแลระบบ @ ชุมชนคนใจดี !!
 

Links for Thai User ( Thai language default )
หน้าแรก  บอร์ด ชุมชนคนใจดี !!  อัลบั้ม ชุมชนคนใจดี !!  เกมส์ ชุมชนคนใจดี !!  แชทรูม ชุมชนคนใจดี !!  บริการฟรีจากเรา  กลุ่มคนใจดี

Links for English User ( English language default )
Home  Register  International Thaijaidee Board  Thaijaidee Album  Thaijaidee Games  Thaijaidee  Chatroom

JAZ Air Hostess | Thai Addict | Pre Cadet 33  | Police Cadet 49

2004 © Copyright Thaijaidee Dot Com.
All rights Reserved.

There have been 85894 visitors to this websiteThere have been 85894 visitors to this websiteThere have been 85894 visitors to this websiteThere have been 85894 visitors to this websiteThere have been 85894 visitors to this website